Tải Game

Giới Thiệu Kinh Mạch

03/01/2019

Giới Thiệu Hệ Thống Kinh Mạch

Đệ tử cấp 15 có thể mở ô huyệt vị đầu t iên, tổng cộng có 8 huyệt vị thường.
Huyệt vị gồm 3 phẩm chất: Giáp, Ất, Bính.


Tăng cấp: Dùng đệ tử hoặc hồn phách để tnag8 cấp cho huyệt vị, tối đa có thể tăng đến Lv35.
Di kinh hoán mạch: Có thể dùng Tẩy tủy đan hoặc Thông tâm hoàn để thay đổi huyệt vị tốt hơn.
Sau khi đệ tử chuyển sinh có thể kích hoạt các huyệt vị đỉnh cao.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ