Tải Game

Giới Thiệu Về Võ Học

03/01/2019


Giới Thiệu Về Võ Học


Võ Học------Phân Loại------
Võ học được chia làm 2 loại: Võ học chủ động thi triển và võ học bị động (tâm pháp).
Gồm 3 phẩm chất: Giáp, Ất, Bính. Phẩm chất càng cao thì hiệu quả càng tốt.

 
------Võ Học Chủ Động------
Võ học chủ động khi được trang bị lên đệ tử sẽ có thể thi triển trong chiến đấu, mỗi loại võ học đều có tỷ lệ thi triển khác nhau.
Võ học chủ động chia làm 3 loại:
- Ngoại công: Sát thương quyết định bởi thuộc tính Võ lực.
- Nội công: Sát thương quyết định bởi thuộc tính Nội lực.
- Khinh công: Sát thương quyết định bởi thuộc tính Thân pháp.
Loại hình sát thương của võ học chủ động gồm 5 dạng: Đơn thể, Toàn thể, Tiên xạ, Hoành tảo, Quán xuyên.

 Đơn thể: Gây sát thương cho 1 mục tiêu cá thể địch.
Tiên xạ: Gây sát thương lan đến các mục tiêu xung quanh mục tiêu chính. (Sát thương lan là 35%)

Hoành tảo: Gây sát thương lan đến các mục tiêu đứng hàng ngang với mục tiêu chính. (Sát thương lan là 55%)
 

Quán xuyên: Gây sát thương lan đến các mục tiêu đứng hàng dọc với mục tiêu chính. (Sát thương lan là 60%)
 

Toàn thể: Gây sát thương đến tất cả địch. (Sát thương lan là 25%)


------Tâm Pháp------
Tâm pháp gồm 2 loại: Tăng thuộc tính theo phần trăm và tăng hằng số cố định
Tăng phần trăm: HP, Võ lực, Nội lực, Nội lực, Thân pháp, Phòng ngự.
Tăng hằng số cố định: Chính xác, Né tránh, Bạo kích, Kháng bạo, Hội tâm.
 
------Tăng Cấp Võ Học------
Có thể dùng các võ học khác để tăng cấp võ học. Cấp tối đa của võ học là Lv6,.
Mỗi lần tăng cấp có thể tối đa dùng 5 quyển võ học, tỷ lệ thành công giới hạn là 60%.

 


 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ