Tải Game

Giới Thiệu Về Trang Bị

03/01/2019


Giới Thiệu Cơ Bản Về Trang Bị


Trang Bị


------Chủng Loại-----
Trang bị chia làm 5 loại: Vũ khí, Đầu sức, Phục sức, Sức phẩm, Giày.
Gồm 4 nhóm: Giáp, Ất, Bính, Đinh
Và 5 phẩm chất: Thường, Tốt, Ưu, Cực, Tuyệt.
Trang bị gồm có thuộc tính chính (tất cả trang bị đều có) và thuộc tính phụ (trang bị giáp, ất mới có)
- Vũ khí: Tăng võ lực
- Đầu sức: Tăng HP
- Phục sức: Tăng phòng ngự
- Sức phẩm: Tăng nội lực
- Giày: Tăng thân pháp
 
------Cường Hóa------
Cường hóa có thể nâng cao thuộc tính chính của trang bị.
Giới hạn cấp cường hóa liên quan đến cấp độ của môn phái.
Cường hóa cần tốn bạc, trang bị có phẩm chất và cấp càng cao thì càng tốn bạc.
Trang bị có điểm trưởng thành cao thì thuộc tính cường hóa sẽ tốt hơn.
 
------Trùng Tu-----
Có thể dùng Dung luyện thạch để trùng tu trang bị, giúp cải thiện phẩm chất của trang bị với thuộc tính trưởng thành cao hơn

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ