Tải Game

Giới Thiệu Cơ Bản Hiệp Khách

03/01/2019


Giới Thiệu Cơ Bản Về Hiệp Khách


------Thuộc tính------
Thuộc tính trưởng thành: (Tăng theo cấp của đệ tử) 

 • HP: Lượng máu của đệ tử, ảnh hưởng đến khả năng sống sót của đệ tử, là chỉ số quyết định khi bước vào giai đoạn tỷ đấu nội lực ở hiệp chiến đấu cuối cùng. Đầu sức có thể cung cấp lượng lớn thuộc tính HP.
 • Võ lực: Võ lực ảnh hưởng đến mức sát thương của đòn tấn công thường và sát thương võ học. Vũ khí có thể cung cấp lượng lớn thuộc tính Võ lực.
 • Nội lực: Nội lực ảnh hưởng đến khả năng hóa giải và giảm sát thương khi hóa giải võ học của đối thủ, đây cũng là chỉ số quyết định khi bước vào giai đoạn tỷ đấu nội lực ở hiệp chiến đấu cuối cùng. Sức phẩm có thể cung cấp lượn lớn thuộc tính Nội lực.
 • Thân pháp: Thân pháp quyết định thứ tự ra đòn trước sau trong mỗi hiệp, đồng thời cũng ảnh hưởng đến khả năng phản kích của đệ tử đầu trận. Giày có thể cung cấp lượng lớn thuộc tính Thân pháp.
 • Phòng ngự: Phòng ngự giúp giảm sát thương nhận được từ đòn tấn công thường và võ học của đối thủ. Phục sức có thể cung cấp lượng lớn thuộc tính Phòng ngự.
 • Chân khí: Điểm chân khí quyết định số lượng sách võ học, tâm pháp mà đệ tử có thể đeo, sách càng cao cấp thì càng chiếm nhiều chân khí. Điểm chân khí sẽ tăng theo cấp độ của đệ tử.

(Lưu ý: Võ lực, Nội lực, Thân pháp còn là thuộc tính cơ sở để quyết định điểm sát thương của các loại võ học)


Thuộc tính phi trưởng thành: (Không tăng theo cấp của đệ tử)

 • Chính xác: Chính xác ảnh hưởng đến khả năng đánh trúng mục tiêu của đòn tấn công thường.
 • Né tránh: Né tránh ảnh hưởng đến khả năng tránh khỏi đòn tấn công thường của địch thủ
 • Bạo kích: Bạo kích giúp tăng cơ số sát thương cho đòn tấn công thường và võ học.
 • Kháng bạo: Kháng bạo ảnh hưởng đến khả năng tránh khỏi bạo kích của địch thủ.
 • Hội tâm: Hội tâm giúp tăng cơ số sát thương khi bạo kích.

Thuộc tính đỉnh cao:

 • Liên kích: Có tỷ lệ xuất hiện thêm 1 lần tấn công thường, có thể bị né tránh, không thể bạo kích, có thể dung phát hiệu quả Trảm sát, Quy nguyên, Phá đảm.
 • Quy nguyên: Sau khi tấn công thường, có tỷ lệ hấp thụ 50% sát thương chuyển thành HP.
 • Trảm sát: Khi HP đối phương dưới 40%, sẽ tăng thêm % sát thương lên địch.
 • Phá đảm: Nâng cao tổng mức sát thương lên địch.
 • Đột tập: Nâng cao tỷ lệ thi triển võ học trong hiệp đầu tiên.
 • Hồi xuân: Sau khi thi triển võ học có tỷ lệ hồi phục tối đa 30% HP.
 • Hộ thể: Sau khi thi triển võ học sẽ được giảm một phần sát thương nhận được trong 2 đợt sau.
 • Phá kích: Khi thi triển võ học có tỷ lệ không thể bị hóa giải.
 • Hỗn nguyên: Giảm một phần sát thương võ học nhận được.
 • Kiên định: Giảm một phần sát thương khi bị bạo kích.
 • Kim cang: Giảm sát thương đánh lan của võ học.
 • Không trình: Tấn công không theo thứ tự vào mục tiêu bất kỳ của đội địch.

 
Hướng trưởng thành của hiệp khách: 
Mỗi đệ tử đều có hướng trưởng thành thuộc tính không giống nhau, điểm trưởng thành của thuộc tính nào cao thì thuộc tính đó sẽ được cộng nhiều hơn mỗi khi đệ tử thăng cấp.

------Duyên phận------
Mỗi hiệp khách đều có những duyên phận khác nhau, sau khi kích hoạt có thể tăng thêm nhiều thuộc tính hấp dẫn. Ví dụ Tiểu Long Nữ đeo Thục Nữ Kiếm có thể tăng thêm 20% Võ lực.
Duyên phận chia làm 4 loại: Giữ đệ tử với đệ tử, giữa đệ tử với trang bị, giữa đệ tử với võ học, giữa đệ tử với tâm pháp. 

Xuất trận với đội hình gồm các đệ tử có duyên phận với nhau, sẽ mạnh hơn rất nhiều với đội hình các đệ tử rời rạc, đây cũng chính là điểm đặc sắc của Vua Kiếm Hiệp

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ