Tải Game

⫷Sự Kiện⫸Viễn Cổ Bảo Tàng | 13/11 - 15/11 | Sự Kiện Một Lần Duy Nhất Nhận Tướng 5.0

12/11/2019

⫷Sự Kiện⫸Viễn Cổ Bảo Tàng | 13/11 - 15/11 |  Sự Kiện Một Lần Duy Nhất Nhận Tướng 5.0

Các Đại hiệp thân mên!
Vi Tước Gia đang trên đường tìm kiếm Tứ Thập Nhị Chân Kinh để mở ra viễn cổ bảo tàng cực kỳ giá trị! Các Đại hiệp hãy tham gia cùng với Vi Tước Gia nhé!
Phạm Vi: All Sever

Thể Lệ: Trong thời gian sự kiện, mỗi lần tiêu hao 1 điểm thể lực, 1 điểm nguyên khí hoặc 1 KNB sẽ nhận được 1 tàn phiến bản đồ.
Cách nhận: Kỳ ngộ - Viễn Cổ Bảo Tàng, hoàn thành tiến độ mỗi ngày thì tất cả người chơi trong Server sẽ được nhận thưởng. Yêu cầu trên cấp 15.

Quy tắc: Phần thưởng xếp hạng mỗi ngày sẽ được nhận vào hôm sau. Lưu ý, người chơi phải tự nhấn nhận trong giao diện phó bản Viễn Cổ Bảo Tàng.

Người đủ điều kiện Top 1 ngày 1 nhận Thưởng  :

Người đủ điều kiện Top 1 ngày 2 nhận Thưởng  :

Người đủ điều kiện Top 1 ngày 3 nhận Thưởng  :

Phần Thưởng chung cuộc :

Lưu ý: Thời gian hệ thống có thể sai lệch so với thời gian thực 1-2 phút!

Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ