Tải Game

⫷Sự Kiện⫸ Tụ Bảo Bồn - Thêm KNB

12/06/2019

⫷Sự Kiện⫸ Tụ Bảo Bồn - Thêm KNB

Các vị Đại hiệp thân mến!
Sự kiện Tụ Bảo Bồn hiện đang diễn ra, nhận thêm KNB có thể lên tới 55%, còn chờ đợi gì nữa mà không tham gia!

Thời gian tụ bảo: 00:00 ngày 12/06 đến 23:59 ngày 13/06
Thời gian nhận KNB tặng thêm: 14/06 – 18/06
Phạm vi: S1 - S27

Nội dung:
Trong thời gian tụ bảo, tích lũy nạp KNB đạt mốc tương ứng sẽ nhận được KNB tặng thêm theo % của mốc đạt được. KNB sẽ gửi qua thư trong 5 ngày sau khi kết thúc thời gian tụ bảo.

Phần thưởng:
- Tích lũy 600 KNB: Tặng thêm 25%, trong 5 ngày
- Tích lũy 6.000 KNB: Tặng thêm 35%, trong 5 ngày
- Tích lũy 9.000 KNB: Tặng thêm 45%, trong 5 ngày
- Tích lũy 18.000 KNB trở lên: Tặng thêm 55%, trong 5 ngày
Ví dụ: Nạp 20.000 KNB sẽ nhận được 55% tụ bảo tương đương 11000. Và tặng thêm 2200 KNB mỗi ngày trong 5 ngày.

Lưu ý: KNB tặng thêm của Tụ Bảo Bồn sẽ gửi qua thư và phải click nhận trong giao diện: Hệ Thống – Ân Oán. Thời gian hệ thống có thể sai lệch so với thời gian thực 1-2 phút, nạp trước khi sự kiện kết thúc.

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ