Tải Game

⫷MÁY CHỦ MỚI⫸ S37 Đoàn Dự

02/08/2019

⫷MÁY CHỦ MỚI⫸ S37 Đoàn Dự

Các Đại hiệp thân mến,
Máy chủ Đoàn Dự sẽ chính thức được khai mở vào ngày  (02/08)

Dưới đấy là chuỗi sự kiện của máy chủ S37 - Đoàn Dự


Lộ trình sự kiện 7 ngày máy chủ mới

Ưu Đãi Tân Thủ

1. Nhận VIP 5 FREE : Khi đạt level 10, nhận EXP VIP miễn phí tại Shop Lễ Bao trong Họp Chợ
2. Nạp lần đầu nhận x3 KNB : nạp lần đầu x3 KNB cộng trực tiếp khi nạp thành công và không tính tích lũy sự kiện nạp (tích nạp, thưởng nạp thẻ, tụ bảo bồn)
3. Quà nạp lần đầu: Sau khi nạp thẻ, trong hành trang xuất hiện gói quà Nạp lần đầu - có thể tùy chọn nhận 1 trong 3 gói quà hấp dẫn gồm các bộ tướng cực mạnh.
4. Quà Tân Chưởng Môn: Tại shop lễ bao, nhận gói quà Tân Chưởng Môn - tùy chọn 1 trong 3 đệ tử tím đều có duyên phận cùng với bộ quà nạp lần đầu.
5. Thần Bí Hỏa Cốc: 3 ngày cuối trong chuỗi sự kiện, người chơi đạt cấp VIP nhất định có thể nhận gói quà VIP tướng ứng. Mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần duy nhất

Quà 7 Ngày Mở Sever


Ngày 1: KNB*500 + Huyết Chiến Thần Phù*80 + Rương Phù Tím Cực Phẩm*20 + Bạc*400000 + Mĩ Tửu*100 + Tầm Hiệp Lệnh*100
Ngày 2: KNB*200 + Huyết Chiến Thần Phù*80+ Rương Phù Tím Cực Phẩm*20 + Bạc*400000 + Mĩ Tửu*30
Ngày 3: KNB*500 + Thẻ hiệp nữ phổ thông*2 + Tầm hiệp lệnh *100 + Bạc*1000000 + Mĩ Tửu*100
Ngày 4: KNB*200 + Viên nguyệt Loan Đao*1 + Tầm hiệp lệnh*60 + Exp Trung Cấp*20 + Mĩ Tửu*30
Ngày 5: KNB*200 + Chiến cổ cao cấp*10 + Tầm hiệp lệnh*60 + Exp Trung Cấp*10 + Mĩ Tửu*30
Ngày 6: KNB*200 + Hiệu giác cao cấp*15 + Tầm hiệp lệnh*60 + Exp Trung Cấp*10 + Mĩ Tửu*30
Ngày 7: KNB*500 + Tứ Điệp Ngân Bộ Diêu*1 + Tầm hiệp lệnh*200 + Exp Trung Cấp*30 + Mĩ Tửu*200

Nạp Đầu X3

Thời hạn: vĩnh viễn
Nội dung: Nạp lần đầu nhận ngay gói quà tự chọn

Gói 1 - Đông Phương Gia: Đông Phương Bất Bại + Bạc *500.000 + Phiếu Chức Nữ

Gói 2 - Võ Lâm Ngũ Bá: Vương Trùng Dương + Nhất Đăng + Hoàng Dược Sư + Hồng Thất Công + Bạc *500.000 + Phiếu Chức Nữ

Gói 3 - Thiên Long hiệp: Hư Trúc + Đoàn Dự + Bá Hoàng Đao + Bạc*500.000 + Phiếu Chức Nữ

Lưu ý: Gói nạp lần đầu x3 KNB không tính tích lũy sự kiện Tích Nạp, Quà nạp thẻ, Tụ bảo bồn

******************

Đua TOP Sát Thương Boss

Thời gian tổng kết: 23h59 ngày thứ 7 mở máy chủ

Nội dung: TOP 10 người chơi có số sát thương Boss lớn nhất trong vòng 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng sự kiện.

TOP 1: Nguyên thần*500.000 + Rương Bảo Thạch lv7 tc *1 + Huyết kê*100 
TOP 2: Nguyên thần*350.000 + Rương Bảo Thạch lv7 tc *1 + Huyết kê*70 
TOP 3: Nguyên thần*150.000 +  Rương Bảo Thạch lv6 tc *1 *50+ Huyết kê*50
TOP 4-10: Nguyên thần*100.000 +  Rương Bảo Thạch Random lv6 *1+ Huyết kê*30

 

******************

Chuỗi sự kiện máy chủ mới

1. Sự kiện Gà Lôi 7 ngày: Nhận ngay 50 thể lực khi ăn gà giờ vàng

2. Bảng Chiêu Hiền : Thiết Thủ - Nhiết phong - Lí tầm hoan - Minh Nguyệt Tâm

3. Chiến đấu nhận quà: Vượt hoặc quét ải Cao thủ và Tông sư có thể nhận được Huyết Kê*1

4. Quà đăng nhập: Trong 7 ngày mở máy chủ, đăng nhập game sẽ nhận ngay gói quà vào hành trang.

5. Quà nạp kỳ duyên : Nạp tối thiểu 60 KNB (10.000 VNĐ) có thể nhận quà. Quà kỳ duyên làm mới và xuất hiện ngẫu nhiên mỗi ngày.

6. Quay tặng hồn phách: Trong thời gian sự kiện, người chơi quay tướng trong Tụ Hiền Trang sẽ có cơ hội nhận các hồn phách đệ tử quý hiếm: 

 Sự Kiện Tích Nạp 18.000 KNB Ngày 1-3 - Rương Chọn Sơ Nhập Giang Hồ:

- Rương Tân Thủ Quang Minh Thần Giáo, tùy chọn:

+ Tạ Tốn + Đồ Long Đao + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Trương Vô Kỵ + Đồ Long Đao + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Dương Tiêu + Tật Yên + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Ân Thiên Chính + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Đại Ỷ Ti + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Vi Nhất Tiêu + Hư Không Túc Âm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Phạm Dao + Bạch Hổ Trảo Điền + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

-Rương Tân Thủ Tiếu Ngạo Võ Lâm, tùy chọn:

+ Nhậm Ngã Hành + Huyền Thiết Kỳ Lân Khôi + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Nhậm Doanh Doan + Diệp Thượng Thu Lộ (Vũ khí) + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Lệnh Hồ Xung + Huyền Thiết Trọng Kiếm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Phong Thanh Dương + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Đông Phương + Thần Hành Truy Phong Lí + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Minh Nguyệt Thiên Nhai, tùy chọn: 

+ Vô Tình + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Minh Nguyệt Tâm + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Phó Hồng Tuyết + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Truy Bổ Đầu + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Gia Cát Chính Ngã + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Yến Nam Phi + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Công Tử Vũ + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Thiết Thủ + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Lãnh Huyết + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Kinh Thiên Mật Văn, tùy chọn:

+ Thạch Quan Âm + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Thượng Quan Kim Hồng + Kim Diệp Liên Hoàn Giáp + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tiêu Thập Nhất Lang + Cát Lộc Đao + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tiêu Dao Hầu + Thiết Dực Thần Y + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Thủy Mẫu Âm Cơ + Khổng Tước Linh + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Mộc Đạo Nhân + Thượng Cổ Tú Kiếm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tiết Y Nhân + Thượng Cổ Tú Kiếm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Thượng Quan Tiểu Tiên + Hòa Thị Bích + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Trượng Kiếm Phượng Qua, tùy chọn:

+ Yến Thập Tam + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Yêu Nguyệt Cung Chủ + Lưu Quang Tử Ngọc Trâm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Lục Tiểu Phung + Hư Không Túc Âm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Ngô Minh + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Chân-Tây Môn Xuy Tuyết + Linh Lung Điểm Thúy + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Diệp Cô Thành + Ỷ Thiên Kiếm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tạ Hiểu Phong + Thượng Cổ Tú Kiếm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Yến Nam Thiên + Thượng Cổ Tú Kiếm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tây Môn Xuy Tuyết + Hư Không Túc Âm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Đại Kỳ Phong Vân, tùy chọn:

+ Thiết Trung Đường + Giá Y Thần Công + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Dạ Đế + Huyền Phong Y + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Sở Lưu Hương + Khổng Tước Linh + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Cơ Băng Nhạn + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Hồ Thiết Hoa + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Nhật Hậu + Thất Thải Điệp Vũ + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Thiên Long Anh Hùng, tùy chọn:

+ Lý Thương Hải + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Lý Thu Thủy + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tảo Địa Tăng + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Thiên Sơn Đồng Mỗ + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Vô Nhai Tử + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tiêu Viễn Sơn + Kim Ti Nhuyễn Giáp + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Tiêu Phong + Đả Cầu Bổng + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Mộ Dung Bác + Long Tương Đế Tử Giáp + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Hư Trúc + Thất Bảo Giới Chỉ + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Đoàn Dự +Hư Không Túc Âm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Phi Đao Vấn Tình, tùy chọn:

+ Diệp Khai + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Thiên Cơ Lão Nhân + Thanh Tửu Hoàng Long + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ A Phi + Ngũ Long Bàn Châu Khôi + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Lý Tầm Hoan + Thần Hành Truy Phong Lý + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Kinh Vô Mệnh + Hổ Đấu Tạo Kim Khôi + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Trầm Lãng + Tỏa Từ Hoàng Kim Giáp + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Duyên Bát Tuyệt , tùy chọn:

+ Âu Dương Phong + Phượng Sì Lưu Kim Kích + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Quách Tĩnh + Hổ Đấu Tạo Kim Khôi + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Hoàng Dược Sư + Khóa Tứ Phương + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Hồng Thất Công +Thanh Ngọc Long Châu Khôi + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+Tiểu Long Nữ + Hổ Phác Mã Não Khôi + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Chu Bá Thông + Viêm Nguyệt Loan Đao + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Kim Luân Pháp Vương + Long Tương Đế Tử Giáp + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Hoàng Dung + Đả Cẩu Bổng + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Dương Quà + Huyền Thiết Trong Kiếm + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Nhất Đăng + Long Phùng Chiến Ngoa + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

- Rương Sáng Phái Tổ Sư, tùy chọn:

+ Tiêu Dao Tử + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Trương Vô Kỵ + Đồ Long Đao + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Vương Trùng Dương + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Mộ Dung Long Thành + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Đoàn Tư Bình + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Đạt Ma + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Lâm Triều Anh + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15
+ Trương Tam Phong + Đào Gia Lão Tổ*10 + KNB*300 + Tu Luyện Bài*150 + Thần Luyện Bài*5 + Huyệt Kê*5 + Tẩy Tủy Đan*15

Ảnh minh họa rương 

Các Trang Bị trong Rương

 

 

 

 

 

BQT Vua Kiếm Hiệp -Tân Chưởng Môn

Trân Trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ