Tải Game

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸Nhận Hồn Đệ Tử | Ngày 10/6-20/6

08/06/2019

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸Nhận Hồn Đệ Tử | Ngày 10/6-20/6

Các Đại hiệp thân mến!

Muội xin giới thiệu với các Đại hiệp chuỗi sự kiện nhận hồn đệ tử từ ngày 10/6 tới ngày 20/6

Phạm vi: S1-S27

Ngày 10/6-13/6

Quay hồn phách:
- Công Tử Vũ + Thiết Thủ + Nhiếp Phong + Tiểu Long Nữ
- Lâm Triều Anh + Tiêu Thập Nhất Lang + Dương Tiêu + Dương Quá

Bảng chiêu hiền: Trương Tam Phong + Yến Nam Thiên + Tạ Hiểu Phong + Vô Nhai Tử

Ngày 14/6-16/6

Quay hồn phách:
- Yến Nam Phi + Gia Cát Chính Ngã + Ngô Minh + Tần Sương
- Mộ Dung Long Thành + Vương Trùng Dương + Quyền Vương + Đoạn Lãng

Bảng chiêu hiền: Trương Vô Kị + Truy Bộ Đầu + Tiêu Viễn Sơn Lí + Thu Thủy

Ngày 17/6-20/6

Quay hồn phách:
- Minh Nguyệt Tâm + Tiêu Dao Hầu + Bộ Kinh Vân + Thủy Mẫu Âm Cơ
- Tảo Địa Tăng + Lí Tầm Hoan + Mộ Dung Bác + Mộc Đạo Nhân

Bảng chiêu hiền: Thiên Sơn Đồng Mỗ + Lãnh Huyết + Tây Môn Xuy + Tuyết Lí Thương Hải

 

Ngoài ra, muội xin giới thiệu hai gói hỗ trợ cho các đại hiệp chiêu mộ trong thời gian này :

Nạp đơn Tầm Hiệp:

Thời gian : 8/6 - 20/6 thường xuyên xuất hiện.

Vật phẩm : Tầm hiệp lệnh *50, Mỹ tửu *15, Rương hồn đệ tử ngẫu nhiên *5

Mốc nạp đơn: 300 KNB

 

Lễ Bao Tầm Hiệp :

Thời gian: 8/6 - 20/6 mỗi ngày sẽ xuất hiện

Vật phẩm: Tầm hiệp lệnh *30

Giá ưu đãi: 199 KNB

 

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ