Tải Game

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 26 | Tứ Tiêu Tụ

10/09/2019

 

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 26 | Tứ Tiêu Tụ

Thân chào chư vị Đại hiệp!

Long Nhi xin giới thiệu tới các vị Đại hiệp chuỗi sự kiện Tuần 26

Thời gian: Ngày 09/09 đến 15/09.

Phạm vi: S1 - S41

Quà đăng nhập

Thời gian: 09/09 - 15/09

Nội dung: Mỗi ngày có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: KNB*100 + Huỳnh Thạch*1 + Tẩy Tủy Đan*10 + Tầm Hiệp Lệnh*10 + Phục linh cao*10

Quà đăng nhập cuối tuần

Thời gian: 13/09 - 15/09

Nội dung: Mỗi ngày cuối tuần có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: KNB*200 + Huyết Kê*5 + Chiến Cổ*10 + Chiến kì lệnh*10 + Loa Nhỏ*10

Tiên Đáo Hữu Tưởng

Thời gian: 10/09

Nội dung: Phần quà có hạn đăng nhập game đúng thời điểm nhận quà đặc sắc

S1-11 : 11h30
S12-21 : 12h00
S22-31 : 12h30
S32-41 : 13h

Điều kiện nhận mốc cuối: Lever tối thiểu 24.

Trận cờ trân lung 

Thời gian: 02/09 - 15/09

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tham gia đánh cờ nhận nhiều phần quà giá trị:

- Thường: Phi Hỏa Lưu Tinh
- Cao Cấp: Thừa Ảnh
- Tông Sư: Hiên Viên Kiếm + Chí Tôn Lệnh Giới

Quay tặng hồn phách

Thời gian: 09/09 - 15/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi quay tướng trong Tụ Hiền Trang sẽ có cơ hội nhận các hồn phách đệ tử quý hiếm !

- 10000 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Đoàn Tư Bình + Bộ Kinh Vân

- 100 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Mộc Đạo Nhân + Ngô Minh

Bảng chiêu hiền

Nội dung:
Bảng chiêu hiền tuần này sẽ xuất hiện các vị hào kiệt:

Thời gian: 09/09 - 15/09

- Tiêu Thập Nhất Lang + Tiêu Viễn Sơn + Tiêu Dao Tử + Tiêu Phong

--------------------

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Kính báo,

 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ