Tải Game

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 22 | TRẦM GIA LÃNG KHÁCH

13/08/2019

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 22 | TRẦM GIA LÃNG KHÁCH

Thân chào chư vị Đại hiệp!

Long Nhi xin giới thiệu tới các vị Đại hiệp chuỗi sự kiện Tuần 22

Thời gian: Ngày 12/08 đến 18/08.

Phạm vi: S1 - S37

Quà đăng nhập

Thời gian: 12/08 - 18/08

Nội dung: Mỗi ngày có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: KNB*100 + Huỳnh thạch*1 + Dung luyện đan*10 + Mĩ tửu*10 + Phục linh cao *10

Quà đăng nhập cuối tuần

Thời gian: 16/08 - 18/08

Nội dung: Mỗi ngày cuối tuần có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: KNB*200 + Thần luyện bài *5 + Chìa khóa đồng*10 + Chiến kỳ lệnh*10 + Loa nhỏ*10

Trận cờ trân lung 

Thời gian: 12/08 - 18/08

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tham gia đánh cờ nhận nhiều phần quà giá trị:

- Thường: Tuyệt Thế Hảo Kiếm
- Cao Cấp: Huyết ẩm Cuồng Đao
- Tông Sư: Thanh Mịch Ngoa - Kim Ti Nghịch Lân Lí

Quay tặng hồn phách

Thời gian: 12/08 - 18/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi quay tướng trong Tụ Hiền Trang sẽ có cơ hội nhận các hồn phách đệ tử quý hiếm !

- 10000 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Lãnh Huyết + Thiết thủ

- 100 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Tiêu Dao Hầu + Diệp Cô Thành

Bảng chiêu hiền

Nội dung:
Bảng chiêu hiền tuần này sẽ xuất hiện các vị hào kiệt:

Thời gian: 12/08 - 18/08

- Công Tử Vũ + Minh Nguyệt Tâm + Trầm Lãng + Cưu Ma Trí

Trang Bị sự kiện (05/08 - 11/08)

 

--------------------

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Kính báo,

 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ