Tải Game

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 17 | Phi Đao Tầm Hoan

08/07/2019

⫷Chuỗi Sự Kiện⫸ Tuần 17 | Phi Đao Tầm Hoan

Thân chào chư vị Đại hiệp!

Long Nhi xin giới thiệu tới các vị Đại hiệp chuỗi sự kiện Tuần 17

Thời gian: Ngày 08/07 đến 14/07.

Phạm vi: S1 - S31

Quà đăng nhập

Thời gian: 08/07 - 14/07

Nội dung: Mỗi ngày có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: KNB*100 + Loa nhỏ *10 + Chiến kỳ lệnh*5 + Chiến cổ*10 + Hiệu Giác*10

Quà đăng nhập cuối tuần

Thời gian: 12/07 - 14/07

Nội dung: Mỗi ngày cuối tuần có thể nhận quà miễn khí trong Shop Lễ Bao

Phần thưởng: Chiến cổ cao cấp*3 + Hiệu Giác Cao cấp*3 + Thần luyện bài*5 + Thông tâm hoàn*5

Trận cờ trân lung 

Thời gian: 08/07 - 14/07

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tham gia đánh cờ nhận nhiều phần quà giá trị:

- Thường: Phi Hỏa Lưu Tinh
- Cao Cấp: Vạn Lí Đằng Vân Ngoa
- Tông Sư: Thanh Phong Kiếm - Huyết ẩm Cuồng Đao

Quay tặng hồn phách

Thời gian: 08/07 - 14/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi quay tướng trong Tụ Hiền Trang sẽ có cơ hội nhận các hồn phách đệ tử quý hiếm !

- 10000 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Bộ Kinh Vân + Minh Nguyệt Tâm + Tiêu Dao Hầu + Thủy Mẫu Âm Cơ

- 100 chọn 1: Có thể nhận các loại hồn phách: Tảo Địa Tăng + Lí Tầm Hoan + Mộ Dung Bác + Mộc Đạo Nhân

Bảng chiêu hiền

Nội dung:
Bảng chiêu hiền tuần này sẽ xuất hiện các vị hào kiệt:

Thời gian: 08/07 - 14/07:

- Thiên Sơn Đồng Mỗ + Lãnh Huyết + Tây Môn Xuy Tuyết + Lí Thương Hải

--------------------

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Kính báo,

 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ