Tải Game

⫷Tiêu Điểm Đệ Tử⫸Mộng Cô Nương - Đệ Nhị Mộng

23/08/2019

⫷Tiêu Điểm Đệ Tử⫸Mộng Cô Nương - Đệ Nhị Mộng

Chào các Đại hiệp!
Mộng Cô Nương hay còn được biết đến trong phim truyện với tên Đệ Nhị Mộng con gái của Đệ Nhị Đao Hoàng, mẹ của Dịch Phong, vợ của Phong Trung Chi Thần Nhiếp Phong, mối tình của hai người đẹp nhưng cũng vô cùng nhiều trắc trở.

Thông tin về Đệ tử:
- Tên: Mộng Cô Nương
- Loại Đệ Tử: Thân Pháp Như Phong
- Võ công thiên phú:Đoạn Kiếm Quyết +16% võ lực (+64% lv6)
- Giác Tỉnh: Có

Duyên Phận thường:

- Lên Trận Sở Sở, Thần Bí Nhân Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân: Thân pháp +29%, Võ lực + 90%, Hội tâm +108
- Lên trận cùng Nhiếp Phong: Võ lực +42%, Bạo +100, Chính xác +256, Trảm sát +319
- Trang bị Chu Tước Vũ Mão: Võ lực +65%, Chính xác +550, Liên kích +500
- Trang bị Huyền Võ Mặc Vũ Mão: HP + 86%, Võ lực +39%, Quy nguyên +1000
- Dùng Phong Thần Cước: Thân pháp +61%, Trảm sát +233
- Bố trận Thất Tinh Đồ Ma Trận: Võ lực +23%, Bạo +178

Duyên Phận giác tỉnh:

- Sở hữu đệ tử Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Nhiếp Phong, Mộng Cô Nương, Minh Nguyệt Tâm, Công Tử Vũ: Bạo +220, Quy nguyên +300
- Sở hữu đệ tử Thủy Mẫu Âm Cơ, Thạch Quan Âm, Lâm Triều Anh, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Nhật Hậu. Mộng Cô Nương: Thân pháp +10%, HO  +30%, Hội tâm +2000
- Trang bị Sơn Ưng Mặc Vũ Hài: Thân pháp +70%, Võ lực +80%, Chính xác +321, Liên Kích +450.
- Trang bị Sơn Ưng Tu La Hài: Hp+90%, Võ lực + 20%, Hỗn nguyên +500, Quy nguyên +1000
- Trang bị Long Tụ Kiếm: Thân pháp +20% Hp+20%, Võ lực  +30%, Trảm sát +200

Bộ trang bị đề xuất:

- Vũ khí: Long Tụ Kiếm (lv20: Phá giáp +921, Bạo +832)
- Mũ: Chu Tước Vũ Mão (lv20: Chính xác +677, Võ lực +102%)
- Áo: Chu Tước Mặc Vũ Y: (lv20: Thân pháp +96%, Võ lực +102%)
- Bội: Bội chỉ số Thân pháp, võ lực, bạo, hội tâm đều được (Ưu tiên võ lực, thân pháp)
- Giày: Sơn Ưng Mặc Vũ Hài (lv20: Chính xác +395, Hội Tâm +448)
- Bộ trang bị sẽ kích hoạt: Chu Tước: Liên Kích +1437

Lưu ý:

- Mộng Cô Nương hoàn toàn có thể vừa làm chém tay vừa làm Dame Aoe (Phong Thần Cước), khuyến nghị nên dùng làm dame quần thể vì duyên phận và đồ của Mộng Cô Nương tăng cả thuộc tính Võ lực, Thân pháp, Liên Kích, và Skill Phong Thần Cước là skil dễ thi triển.
- Nên sử dụng tâm pháp Võ lực, Thân pháp, Bạo, Hội tâm.
- Cường hóa 4 huyệt: Võ lực, Thân pháp, Bạo, Hội tâm, ưu tiên Võ lực, Thân pháp.

Link video Khi Mộng Cô Nương Build gần như max: https://youtu.be/eca8rhQqXWs

Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ