Tải Game

⫷Thông Báo⫸Cập Nhật Lịch Trình Mở Sự Kiện Nạp-Tiêu

23/08/2019

⫷Thông Báo⫸Cập Nhật Lịch Trình Mở Sự Kiện Nạp-Tiêu

Đại hiệp thân mến,
Để đảm bảo hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt sự kiện tích nạp, tích tiêu và quà nạp thẻ. BQT sẽ thay đổi thời gian và cách thức mở sự kiện như sau:

- Sự kiện tích nạp/tiêu/quà nạp thẻ sẽ được mở cố định vào 10h sáng ngày hôm sau, khi chuỗi sự kiện cũ kết thúc.
- Toàn bộ máy chủ sẽ bảo trì để cập nhật sự kiện từ 9h00 - 10h00.
- Sự kiện tiêu, nạp sẽ mở sau khi bảo trì kết thúc.
- Các sự kiện khác vẫn mở bình thường lúc 0h00 theo lịch trình.
- Sau khi 1 chuỗi sự kiện kết thúc, thời gian từ 0h00 đến sau bảo trì sẽ không có sự kiện. Các đại hiệp lưu ý để hạn chế nạp và tiêu KNB trong thời gian này.
- Quá trình này có thể gây bất tiện tới các Đại hiệp tuy nhiên điều này sẽ hạn chế lỗi sự kiện có thể xảy ra gây ảnh hưởng tới trải nghiệm của Đại hiệp. Rất mong được thông cảm.

BQT Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ