Tải Game

Nhâm Đốc Nhị Mạch và Nội Tu

14/02/2019

Nhâm Đốc Nhị Mạch

[Phân Loại]
- Đệ tử《Vua Kiếm Hiệp》sở hữu hai loại kinh mạch là Nhậm Mạch và Đốc Mạch. 

[Huyệt Vị Kinh Mạch]
Nhậm Đốc Nhị Mạch của đệ tử tiềm ẩn sức mạnh kinh người. Bạn có thể nhận nhậm đốc kinh nghiệm đan “Nội Tức” và nhậm đốc kinh nghiệm đan “Huyền Khí” ở phụ bản Nội Tu để tiến hành xung huyệt. Mỗi loại kinh mạch đều có 5 huyệt vị. Mỗi lần xung huyệt sẽ nhận được thuộc tính khác nhau nhưng huyệt vị kinh mạch cần được tiến hành dần dần theo thứ tự. Khi 5 huyệt vị được xung huyệt thành công, đệ tử sẽ có cơ hội nâng cấp.

[Thăng Cấp Kinh Mạch]
Khi 5 huyệt vị được xung huyệt thành công tiến hành thăng cấp tu luyện. Mỗi loại kinh mạch đều có 5 cấp. Tiêu hao đạo cụ thăng cấp Nhậm Mạch “Tụ Tức Đan” và đạo cụ thăng cấp Đốc Mạch “Ngưng Khí Đan” (Đệ tử chuyên thuộc) tiến hành thăng cấp kinh mạch. Mỗi lần tiến cấp 1 bậc, thuộc tính của tất cả các huyệt vị trước được giữ lại cũng như nhận được 5 huyệt vị mới. Cứ thế đến khi thăng cấp đến bậc 5.

[Thuộc Tính Kinh Mạch]
1、Nhậm Mạch và Đốc Mạch ứng với thuộc tính khác nhau. Nhậm Mạch nắm giữ khí âm huyết, thuộc tính phụ gia trở thành thuộc tính chính, gồm: khí huyết, võ lực, nội lực, thân pháp, phòng ngự. 
2、Đốc Mạch nắm giữ khí dương huyết, thuộc tính phụ gia trở thành cấp 2 (Chính xác, tránh né, bạo kích, kháng bạo, hội tâm) và thuộc tính điên phong (Liên kích, trảm sát, đột tập, hộ thể…), dựa vào đệ tử chuyên thuộc nhận thuộc tính khác nhau. 
3、Khi 1 cấp huyệt vị của hai loại kinh mạch được thăng cấp đầy sẽ nhận phần thưởng “đại viên mãn”. Có thể nhận được thuộc tính tăng thêm (thuộc tính tăng thêm, gồm thuộc tính chính, thuộc tính cấp 2, thuộc tính Điên Phong, thuộc tính Đặc Tu).

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ