Tải Game

Môn Phái Mật Thất

15/02/2019

Môn Phái Mật Thất

- Lối vào: Trận Pháp -> Bí Kỹ

- Môn Phái Mật Thất:

- Chưởng Môn Sâm Ngộ

Sử dụng các Trang Bị, Võ Học, Trận Pháp thừa để đổi thành Bút Lông Kim.
- Bí Tịch Môn Phái

Quy trình:
- Tạo 1 quyển bí tịch
- Hiển thị bí tịch trong tàng kinh các để nhận võ hồn
- Dùng võ hồn để tăng cấp bí tịch, nhận điểm chuyên tinh
- Dùng điểm chuyên tinh để tăng cấp chuyên tinh (tăng hiệu quả chuyên tinh)

Quy tắc cơ bản:
- Mỗi môn phái có thể sáng lập tối đa 5 bí tịch, mỗi lần chỉ được sử dụng 1 quyển
- Sử dụng bí tịch có thể tăng thuộc tính cho đệ tử phe ta, và giảm thuộc tính của đệ tử phe địch
- Dùng bí tịch có thể tăng khí thế cho toàn đội, tùy vào cấp bí tịch mà tăng lượng HP nhất định cho đệ tử giữa trận và cuối trận

Hiển thị bí tịch (Tàng kinh các):
- Cách thức hiển thị: Phổ thông, Nhân cấp, Địa cấp, Thiên cấp, thời gian duy trì càng lâu thì võ hồn nhận được càng nhiều

Tăng cấp bí tịch:
- Tăng cấp cần tốn võ hồn và bạc
- Mỗi lần tăng cấp sẽ nhận được điểm chuyên tinh, dùng để tăng cấp các thuộc tính chuyên tinh

Thuộc tính chuyên tinh:
- Mỗi bí tịch có 3 thuộc tính chuyên tinh:
+ Khắc tinh: Giảm sát thương võ học nhận được của phe ta
+ Quyết yếu: Giảm tỷ lệ thi triển võ học của phe địch
+ Áo nghĩa: Tăng thuộc tính đỉnh cao
- Phẩm chất chuyên tinh: Mỗi thuộc tính chuyên tinh đều có 3 phẩm chất là Giáp, Ất, Bính, phẩm chất càng cao hiệu quả càng tốt
- Thay đổi chuyên tinh: Dùng bút lông kim để thay đổi thuộc tính và phẩm chất chuyên tinh, có thể tham ngộ nhận bút lông kim bằng cách phân giải các loại trang bị, võ học, trận pháp.
- Thiết lập chuyên tinh có thể thay đổi số điểm chuyên tinh chia cho 3 loại thuộc tính


 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ