Tải Game

Môn Phái Khoáng Sơn

15/02/2019

Môn Phái Khoáng Sơn

Lỗi vào: Kỳ Ngộ -> Môn Phái Khoáng Sơn

Đào Khoáng: Mỗi ngày miễn phí 3 lần

- Làm mới số lần đào khoáng: Số lần tùy thuộc vào cấp VIP

VIP0: không thể làm mới
VIP1-3: có thể làm mới 1 lần
VIP4-6: có thể làm mới 2 lần
VIP7-8: có thể làm mới 3 lần
VIP9-15: có thể làm mới lần lượt từ 4-10 lần

Ghép toái phiến thành bảo thạch


- Khi đào khoáng bạn sẽ nhận được toái phiến của bảo thạch. Sử dụng toái phiến để ghép thành bảo thạch cấp 1 

Nâng Cấp Bảo Thạch

- Sử dụng 2 bảo thạch tương đồng để thành bảo thạch cấp cao hơn

Bảo Thạch Song Thuộc Tính: 


Khi Bảo Thạch đạt Lv7, Đại Hiệp có thể dùng 2 Bảo Thạch cùng cấp và khác thuộc tính để hợp thành Bảo Thạch có cả 2 loại thuộc tính.
Hợp thành cần tốn “Luyện Phù”
Bảo Thạch Song Thuộc Tính có thuộc tính chính và phục. Khi hợp thành sẽ có thuộc tính chính và phụ tương ứng.

*Các thuộc tính hiện nay: 
Khí huyết: Võ lực/Thân pháp/ Phòng ngự/Chuẩn
Võ lực: Chuẩn/Thân pháp/Nội lực
Nội lực: Khí huyết/Võ lực/Kháng bạo/Né tránh
Thân pháp: Né tránh/Võ lực/Kháng bạo/Khí huyết
Phòng ngự: Nội lực/Kháng bạo/Né tránh/Bạo kích

Tỷ lệ bảo lưu thuộc tính chính ứng với cấp bảo thạch là 100%, thuộc tính phụ là 70%.
Bảo thạch song thuộc tính thường có thể tháo gỡ thành 2 bảo thạch thường.
Quy tắc khảm Bảo Thạch Song Thuộc Tính lấy thuộc tính chính làm chuẩn.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ