Tải Game

⫷Hướng Dẫn⫸Thông Tin Vật Phẩm Rương Sự Kiện

20/06/2019

⫷Hướng Dẫn⫸Thông Tin Vật Phẩm Rương Sự Kiện

Thưa các vị Đại hiệp!

Để tiện cho các Đại hiệp có thể tìm hiểu thông tin của các rương trong sự kiện tích nạp tích tiêu! Muội sẽ tổng hợp liên tục các rương và vật phẩm trong rương trong bài viết này:

1. Rương đồ GIÁP Long Thần tc:

 

 

 

 

 

2. Tứ Đại Tâm Pháp:

 

 

 

 

 

Các Rương sự kiện tiếp theo sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục trong bài viết này.

Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân Trọng,

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ