Tải Game

⫷Hướng Dẫn⫸Hợp Thành - Đúc Thần Thạch

10/09/2019

⫷Hướng Dẫn⫸Hợp Thành - Đúc Thần Thạch

Các Đại hiệp thân mến!

Sau khi khảo sát ý kiến của các Đại hiệp, muội được biết rằng các Đại hiệp đang rất tò mò và muốn được biết nhiều hơn về Thần Thạch! Một tính năng đã có từ lâu những không nhiều Đại hiệp tham gia tính năng này được!

Hôm nay muội xin giới thiệu những điều cần biết cơ bản về Hợp thành Thần Thạch và Đúc lại Thần Thạch! Bắt đầu thôi nào!

Muốn có thần thạch phải có những nguyên liệu gì?

1. Bảo Thạch Level 11 các loại: Khí Huyết, Võ Lực, Nội Lực, Thân Pháp, Phòng Ngự, Mệnh Trung, Bạo Kích. Đây là các Bảo Thạch đóng vai trò là thuộc tính chính, ngoài ra còn có thể có các Bảo Thạch Level 11 đảm nhận vai trò thuộc tính phụ như: Hỗn Nguyện, Kháng Bạo, Thiểm Tị.

Những loại bảo thạch có thể ghép song thuộc tính:

Hướng dẫn ghép Bảo Thạch Song Thuộc Tính xem tại: http://bit.ly/BaoThachSongThuocTinh-VKH

2. Phù Luyện - Phù Luyện Cao Cấp - Phù Đúc

Hợp Thành Thần Thạch như thế nào?

Để hợp thành thần thạch vào giao diện Hợp T.Thạch:

- Cần có 25 phù luyện để có thể hợp thành Thần Thạch

- Sau khi hợp thành Thần Thạch sẽ nhận được thêm một thuộc tính ngẫu nhiên khác có thể là: Hp, Võ Lực, Nội Lực, Thân Pháp, Thủ.

Tăng Level cho Thần Thạch như thế nào?

- Thần Thạch có 3 Level, tăng Level không tăng chỉ số hai thuộc tính đầu của thần thạch, thay vào đó thuộc tính % thứ ba của thần thạch sẽ được tăng ngẫu nhiên.

- Thần thạch có chỉ số thứ ba ngẫu nhiên trong khoảng:

+ Level 1: 3% đến 10%
+ Level 2: 11% đến 20%
+ Level 3: 21% đến 30%

- Để tăng Level Thần thạch cần vật phẩm tiêu hao: Phù Luyện Cao Cấp:

Đúc Thần Thạch là gì?

- Đúc Thần Thạch là tính năng thay đổi ngẫu nhiên chỉ số % thứ ba của thần thạch. Chọn Đúc T.Thạch để vào chức năng này.

- Để đúc thần thạch cần vật phẩm tiêu hao: Phù Đúc

- Khi đúc lại Thần Thạch, chỉ số % sẽ ngẫu nhiêu tăng lên hoặc giảm đi trong khoảng % của Level thần thạch đó!

 

Trên đây là những điều cần biết về Hợp Thành và Đúc Thần Thạch! Các Đại hiệp còn bất kỳ câu hỏi gì khác về Thần Thạch hãy inbox Fanpage để được Long Nhi giải đáp nhé!

Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ