Tải Game

⫷Hướng Dẫn⫸CÁCH ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN

31/07/2019

⫷Hướng Dẫn⫸CÁCH ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN

Hiện tại tính năng thay đổi mật khẩu đang được bảo trì nâng cấp hệ thống vì vậy Đại hiệp muốn đổi mật khẩu sẽ làm theo các bước sau:

Bước 1: Đại hiệp vui lòng vào trang https://id.funtap.vn/login 
Bước 2: Vào phần ''Quên Mật Khẩu'' 
Bước 3: Điền mail hoặc số điện thoại 
Bước 4: Vào mail, số điện thoại lấy OTP và điền mật khẩu mới
Bước 5: Sau đó vào game bằng mail số điện thoại và mật khẩu mới lấy

 Lưu ý: Mail và số điện thoại đều được xác thực thành công thì mới có thể nhận được mã OTP nhé các Đại hiệp.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ