Tải Game

⫷Hướng Dẫn⫸ Tu Luyện Nhóm

04/07/2019

⫷Hướng Dẫn⫸ Tu Luyện Nhóm

Các Đại hiệp thân mến!

Tu Luyện Nhóm là một trong các tính năng HOT nhất của phiên bản hiện tại, sau đây sẽ là bài hướng dẫn, và giải thích một số lưu ý trong Tu Luyện Nhóm

1. Chọn đệ tử - Chọn nội dung tu luyện

Trong phần nội dung tu luyện những thuộc tính có tên được hiểu như sau:

Phá Địch: Bạo kích
Chiêu Thức: Sát thương võ học
Phá Giải: Tỷ lệ bị hóa giải
Kiên Nhận: Kháng bạo
Linh Xảo: Né tránh
Ngoại Công: Võ lực
Phòng Chiêu: Tỷ lệ hóa giải
Giảm Tổn: Tăng sát thương bị hóa giải
Thể Phách: Máu
Thân Pháp: Thân pháp
Nội Công: Nội công
Hội Tâm: Hội tâm
Mẫn Duệ: Chính xác
Giảm Miễn: Giảm sát thương hóa giải
Kỹ Xảo: Tỷ lệ thi triển võ học

2. Lưu Phương án

Lưu ý: chọn đúng phương án mà đại hiệp đã lưu để tu luyện nhóm đúng.

3. Bắt đầu luyện nhóm.

Chọn số lần làm mới tu luyện - > Bắt đầu luyện nhóm.

Lưu ý: Khi tích chọn huyết kê có nhưng lưu ý sau.

Dùng thuộc tính chủ yếu: HP, Võ, Nội, T.Pháp, Thủ
Dùng thuộc tính khuếch đại: Chính xác, né, bạo, kháng bạo, hội tâm
Dùng thuộc tính đặc biệt: Sát thương võ học, Tỷ lệ bị hóa giải, Tỷ lệ hóa giải, Tăng sát thương bị hóa giải, Giảm sát thương hóa giải, Tỷ lệ thi triển võ học
Chỉ tu luyện thuộc tính cấp A: Chỉ dùng huyết kê với tu luyện cấp Giáp - Tím
Dùng Thần Luyện Bài nhận thuộc tính giáp: Chỉ sử dụng thần luyện bài, không dùng Tu Luyện Bài.

Vua Kiếm Hiệp - Tân Chưởng Môn

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ