Tải Game

Hướng dẫn tu luyện đệ tử với tu luyện gia trong mộng hiệp khách

20/03/2019

Tu luyện Vua Kiếm Hiệp với tu luyện gia Thiên Sơn Đồng Mỗ. Đệ tử dặc biệt nhất mộng hiệp khách với chỉ số tâm tình cực cao.

Bạn muốn tăng sức mạnh đệ tử theo một thuộc tính nhất định, hoặc gia tăng sức manh đệ tử khi đã kích hoạt đủ duyên phận, max item... thì tu luyện là phương pháp duy có thể tăng sức mạnh đệ tử mỗi ngày. Nhưng trở ngại lớn nhất khi tu luyện đệ tử là tâm tình luôn ở mức dưới 0 và phải tốn một lướng lớn KNB nếu muốn có đủ tâm tình khi tu luyện.
Vậy tâm tình ảnh hưởng thế nào đến tu luyện.
 - Tâm tình có được khi đệ tử lên lv, tùy thuộc đệ tử mà mức tâm tình tăng khác nhau nhưng vào tầm khoảng 9 -12.
- Khi tâm tình giảm mức dưới 0 sẽ làm giảm tỷ lệ thành công một cách nhanh chóng. Ở mức tâm tình cao nhất ( thiên nhân hợp nhất) tỷ lệ thành công giảm 1% mỗi lần tu luyện, nhưng ở mức thứ 2 tỉ lệ thành công giảm 2% mỗi lần tu luyện. 
- Tỷ lệ thành công tăng 5% mỗi ngày đối với đệ tử đã tu luyện. Tối đa là 900%.
Như vậy, bạn phải đầu tư bao nhiêu để tu luyện được như thê này?

 

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể đạt được như vậy với cấp độ của một người chơi bình thường.

Tích lũy thật nhiều danh vọng luận kiếm.
Cần 1 cửu chuyển truyền công đan
Sở hữu đệ tử Thiên Sơn Đồng Mỗ , đệ tử đặc biệt có chỉ số tâm tình cực khủng 
Luyện cấp và Tu luyện cho Thiên Sơn Đồng Mỗ theo sở thích
Truyền công cho đệ tử khác cần sử dụng Cửu chuyển truyền công đan để giữ nguyên chỉ số luyện, nhớ sử dụng kèmTục mệnh tiên đan để bảo toàn mạng sống cho Thiên Sơn Đồng Mỗ để sử dụng sau nhé.

 

Có thể kiếm danh vọng luận kiếm tăng cấp luận kiếm, đánh bại người chơi trong luận kiếm, đánh boss,đi tổ đội, đổi nguyên thần mỗi ngày, thông qua các event đổi đá - tiêu phí- nạp thẻ.