Tải Game

Hệ Thống Hiệp Nữ

15/02/2019

Hệ Thống Hiệp Nữ

Người chơi có thể thông qua giao diện [Bố Trận] để vào hệ thống Hiệp Nữ. Lv16 mở hệ thống Hiệp Nữ

Đối với các trận hình khác nhau, người chơi có thể chọn Võ Lâm Hiệp Nữ khác nhau để tăng thực lực Hiệp Khách của mình.
1. Dưới đây là giới thiệu về hệ thống Hiệp Nữ:

 • Hiệp Nữ có thể nâng hiệu quả gia thành của đệ tử lên trận.
 • Có thể sở hữu nhiều Hiệp Nữ nhưng không thể dùng cùng lúc.
 • Qua cách phối hợp hoặc tiêu hao đạo cụ để tăng kinh nghiệm của Hiệp Nữ.

 • Thăng cấp của Hiệp Nữ có thể thăng hiệu quả tăng thuộc tính cơ bản.

 • Thông qua thăng cấp, tiến cấp để tăng thuộc tính Hiệp Nữ (Đeo trang sức cũng có thể nâng cao thuộc tính Hiệp Nữ).

 • Thuộc Tính Hiệp Nữ chia thành loại tăng ích và giảm ích.
 • Bất kỳ chiến đấu nào cũng có thể dùng hiệu quả Hiệp Nữ, mỗi bộ đệ tử khác nhau trong Điên Phong Tranh Bá có thể dùng hiệu quả Hiệp Nữ khác nhau.

2. Hiệp Nữ Vân Du

 • Hiệp Nữ có thể Vân Du! Mở giao diện Chi Tiết của Hiệp Nữ có thể vào tính năng Vân Du.
 • Mỗi Hiệp Nữ được Vân Du 10 lần.
 • “Xem Hoa”: Mỗi lần tốn 200 Knb
 • “Tham Bí”: Mỗi lần tốn 300 Knb
 • Mỗi lần Tuần Du 60 phút, tốn chút Knb có thể tăng tốc Vân Du.
 • Khi kết thúc có thể nhận thưởng, có tỷ lệ nhận trang bị Hiệp Nữ và đạo cụ tương ứng. 
 • “Tham Bí” có cơ hội nhận thưởng cao.


3. Bồi Dưỡng Hiệp Nữ: 

 • Bồi Dưỡng tốn Hoa Tươi, Hoa Hồng, Hoa Tulip, giúp tăng Mị Lực và Hảo Hữu Hiệp Nữ.
 • Mỗi khi đạt độ Hảo Hữu nhết định giúp tăng thuộc tính Hiệp Nữ.
 • Mị Lực sẽ được xếp hạng. Mị Lực càng cao xếp hạng càng cao.
 • Xếp hạng chia thành Tháng, Tổng và Giai Đoạn.
 • Xếp hạng đều có thể nhận được thưởng đạo cụ nhất định. Trong đó gồm đạo cụ giúp tăng thuộc tính của Hiệp Nữ trong thời gian nhất định. 
 • Thuộc tính hạn giờ (buff): 
 • Sau khi dùng đạo cụ có thể trong thời gian nhất định giúp Hiệp Nữ tăng thuộc tính như miêu tả.
 • Ví dụ: Phá Kích Quyển: giúp tăng thuộc tính trong 1 ngày: Hồi Xuân+512; Phá Kích+1230, Bạo Kích+342.
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ