Tải Game

Giác Tỉnh Đệ Tử

14/02/2019

GIÁC TỈNH ĐỆ TỬ

• Cấp chưởng môn Lv24 sẽ mở hệ thống Giác tỉnh

• Vị trí hệ thống giác tỉnh
- Giác tỉnh: Nút “giác tỉnh” ở mục chi tiết đệ tử.
- Phụ bản giác tỉnh: Vào giao diện “Hoạt động phụ bản” chọn icon “Phụ bản giác tỉnh” để vào.
• Giác tỉnh gồm 5 cấp sao, mỗi cấp sao có thể giác tỉnh, tức giác tỉnh thường và hoàn mỹ. Giác tỉnh có thể kích hoạt thuộc tính tương ứng:
- Giác tỉnh thường: Sẽ nhận 2 thuộc tính, mở 1 duyên phận.
Kích hoạt cấp sao: 


• 1 sao: Trạng thái ban đầu là đã kích hoạt có thể tiêu đạo cụ Giác tỉnh trực tiếp.
• 2~5 sao: Giác tỉnh thường 1 sao ở trên đã được kích hoạt (Tức nhận được thuộc tính và giác tỉnh thường 1 sao).
Hiệu quả cấp sao giác tỉnh:
• Kích hoạt giác tỉnh thường 3 sao: Đệ tử hiện hào quang đặc hiệu giác tỉnh lúc chiến đấu.
• Kích hoạt giác tỉnh thường 5 sao: Đệ tử hiện hào quang đặc hiệu giác tỉnh lúc chiến đấu.

Duyên phận: 

• Mở duyên phận “Cùng sở hữu đệ tử”, tức chỉ cần trong mục đệ tử của người chơi sở hữu đệ tử tương ứng thì có thể kich duyên được.
• Thuộc tính kích duyên mới: Kích duyên có thể tăng cấp võ học thiên phú của đệ tử.
Giác tỉnh cần: Cấp sao giác tỉnh càng cao, số“Tỉnh Thần Tán” cần dùng càng nhiều.
- Giác tỉnh hoàn mỹ:
Mỗi lần kích hoạt 1 cấp sao giác tỉnh hoàn mỹ sẽ nhận thêm 2 thuộc tính.
Điều kiện kích hoạt giác tỉnh hoàn mỹ: Kích hoạt 1 cấp sao giác tỉnh hoàn mỹ nào đó phải kích hoạt cấp sao giác tỉnh thường của sao đó trước.
- Giác tỉnh hoàn mỹ cần:

• 1~2 sao: Tốn số lượng “Tỉnh Thần Đan” nhất định.
• 3~4 sao: Tốn số lượng “Tỉnh Thần Đan” nhất định.
• 5 sao: Tốn số lượng “Trụ Nhan Đan” nhất định của đệ tử.
- Hiệu quả cấp sao giác tỉnh:


• Kích hoạt giác tỉnh hoàn mỹ 5 sao đệ tử sẽ giác tỉnh mãi mãi.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ