Tải Game

Cường Hóa Trang Bị

14/02/2019

CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

- Cường Hóa Trang Bị:


Hiệu quả: Cường hóa trang bị sẽ nâng cao thuộc tính chính của trang bị, cấp cường hóa càng cao, tốn phí càng nhiều

Trưởng thành: Khi cường hóa trang bị, sơ khởi và trưởng thành của thuộc tính chính càng cao, mỗi lần cường hóa tăng càng nhiều

- Cường Hóa Thường: Có tỉ lệ tăng từ 2 đến tối đa 12 cấp 1 lần (Tùy vào cấp VIP)


- Cường Hóa Tự Đông: Tăng tối đa level có thể đạt được dựa trên cấp độ và lượng bạc đang sở hữu.- Trùng Tu Trang Bị:

 • Rèn lại có thể thiết lập lại thuộc tính và tăng thuộc tính của trang bị, điểm càng cao hiệu quả cường hóa càng tốt:
 • Sử dụng Dung Luyện Đan để Trùng tu (Dung Luyện Đan có thể mua trong Chợ)

- Chú Liên Trang Bị

Hệ thông Chú liên giúp liên kết các trang bị với nhau, có thể hiểu như là một dạng “duyên phận” giữa các trang bị.

Thuộc tính chú liên:
HP từ 1% - 7%, quyết định bởi phmẩ chất chú liên, Trắng (1% - 3%), Lam (3% - 5%), Tím (5% - 7%). Chỉ cần chú liên là có thể nhận được thuộc tính này.
 
Thuộc tính kích hoạt:
Khi 2 trang bị liên kết với nhau, mới có thể kích hoạt dòng thuộc tính thêm bên dưới.
 
Các bước chú liên:

 •  Dùng các loại Chú liên thạch để tiến hành chú liên.
 •  Sau khi chú liên, dùng Thối hỏa dịch hình thạch để thay đổi % thuộc tính chú liên (Lưu ý chỉ có thể dao động trong phạm vi phẩm chất hiện tại (Ví dụ thuộc tính lam thì chỉ dao động từ 3% - 5%).
 •  Khi chú liên nhận được thuộc tính như ý, có thể dùng Đặc hiệu cố liên thạch để tiến hành thay đổi các trang bị liên kết sao cho thích hợp nhất.

- Khảm Bảo Thạch


- Nâng Cấp Trang Bị

 •  Người chơi đạt cấp 34 có thể vào hệ thống nâng cấp trang bị.
 •  Trang bị Giáp, Ất, Bính, Đinh đều có thể nâng cấp.
 •  Có thể nâng cấp trang bị cao nhất đến cấp 20. Từ cấp 1-5 không thất bại, cấp 5 trở lên sẽ có tỷ lệ thất bại, khi thất bại sẽ mất nguyên liệu nâng cấp.
 •  Tùy vào mỗi cấp độ, nguyên liệu nâng cấp sẽ khác nhau. Có 4 loại đá nâng cấp: Tinh luyện thạch (1-5), Bách luyện thạch (6-10), Thiên luyện thạch (11-15), Thần luyện thạch (16-20).
 •  Nâng cấp trang bị có thể tăng thuộc tính trưởng thành của trang bị, một số trang bị có thể tăng thuộc tính phụ.
 •  Thương thành bán Tinh luyện thạch giá 188 KNB. 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ