Tải Game

Các câu hỏi thường gặp

20/12/2018

Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi:Làm sao để nhận trận pháp?
Đáp:Bảo vệ Đồng Lão,Phụ bản rơi,bảo rương đều có rơi trận pháp,phụ bản cấp cao và bảo rương vàng sẽ có tỉ lệ cao nhận được,cũng có thể thông qua cướp đoạt để thu thập toái phiến.

Hỏi:Làm sao tăng cấp trận pháp?
Đáp:Nuột trận pháp khác, cao nhất được 5 cuốn, tỉ lệ cao nhất được 60%. Hên xui!

Hỏi:Đệ tử nào mạnh nhất?
Đáp:Theo năng lực tổng hợp mà nói,phẩm chất càng cao thì tiềm năng càng cao, nhưng cũng còn tuỳ theo trang bị, kỳ duyên, và trận pháp mới quyết định được.

Hỏi:Kỹ năng võ công dùng như thế nào?
Đáp:sau khi trang bị kỹ năng đệ tử thích dùng khi nào thì dùng.

Hỏi:Trang bị cho đệ tử võ công gì thì tốt nhất?
Đáp:xem thuộc tính đệ tử cần gì, chú ý hệ thống kỳ duyên có yêu cầu võ học, không thì thích gì lên nấy.

Hỏi:Thuộc tính gì ảnh hưởng đến kỹ năng kích hoạt võ học?
Đáp:Xem yêu cầu võ học, chọn võ học thích hợp với nhân vật và nâng cao thuộc tính ấy.

Hỏi:Võ kỹ có ghi hoành tảo, bắn xa, đơn thể thì nghĩa là thế nào?
Đáp:Đơn thể là chỉ 1 người,bắn xa là chỉ đánh lan từ mục tiêu,hoành tảo là sát thương theo hàng dọc,quán xuyên sẽ tấn công theo hàng ngang.

Hỏi:Làm sao để xem ưu thế thuộc tính của đệ tử?
Đáp:Trong thông tin đệ tử có ghi,bằng chử màu đỏ.

Hỏi:Làm sao tăng cấp kỹ năng võ học?
Đáp:Nuốt kỹ năng khác, cao nhất 5 cuốn nguyên liệu, tỉ lệ cao nhất 60%, mô phật!

Hỏi:Làm sao nhận được võ công?
Đáp:Bảo vệ Đồng Lão,Phụ bản rơi,bảo rương đều có, cũng có thể thông qua đi cướp đoạt toái phiến.

Hỏi:Làm sao để nhận được trang bị?
Đáp:Bảo vệ Đồng Lão,Phụ bản rơi,bảo rương đều có, cũng có thể thông qua đi cướp đoạt toái phiến.

Hỏi:Phẩm chất trang bị chia như thế nào?
Đáp:Phẩm chất chia làm: trắng, lục, lam và tím.

Hỏi:Làm sao để tháo trang bị và võ học trên người đệ tử?
Đáp:Nhấp và giữ nguyên tại vị trí trang bị hay võ công.

Hỏi:Huyệt vị có cố định không?
Đáp:Sau khi giải khoá đệ tử sẽ nhận được 1 huyệt vị ngẫu nhiên, có thể dùng tẩy tuỷ đơn để đổi.

Hỏi:Làm sao để tăng cấp huyệt vị?
Đáp:Tiêu hao đệ tử và hồn phách có thể tăng cấp

Hỏi:LÀm sao để đổi tên?
Đáp:Khi đạt Vip 2 thì có thể mua đạo cụ đổi tên trong thương tiệm.

Hỏi:Làm sao để truyền công?
Đáp:Trong giao diện đệ tử có phím truyền công, chọn đệ tử lv 1 nhấn truyền công và chọn đệ tử muốn phế bỏ (lv cao), và cần dùng truyền công đơn để đảm bảo nội lực không tổn thất.

Hỏi:Làm sao để nhận bảo rương?
Đáp:Phụ bản,cao nhân chỉ điểm có thể sẽ bán bảo rương với giá khuyến mãi,cũng có thể mua bảo rương tại thương tiệm.

Hỏi:Tranh đoạt tàn phím có tốn nguyên khí không?
Đáp:Cướp đoạt thành công tốn 1 nguyên khí, thất bại không bị trừ.

Hỏi:ải đã vượt qua có thể phát lại không?
Đáp:Có thể, nhìn bên góc trái giao diện có phím phát lại.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ