Tải Game

Bế Quan – Chuyển Sinh

13/02/2019

- Đệ tử cấp 105 trở lên có thể tiến hành bế quan tu luyện.
- Bế quan chia thành 3 tầng (Tam Trùng), tiến hành tu luyện tuần tự để tăng cấp, các nguyên liệu bế quan có thể nhận được khi vượt phụ bản tổ đội.

- Đệ Nhất Trùng (Tầng 1):
+ Gồm 21 cấp.
+ Tăng thuộc tính cơ bản của đệ tử.
+ Bế quan hoàn thành tầng 1 có thể nhận được thuộc tính đỉnh cao Hỗn nguyên và lượng lớn HP.
- Đệ Nhị Trùng (Tầng 2):
+ Gồm 21 cấp.
+ Tăng tiềm năng trưởng thành của đệ tử.
+ Bế quan hoàn thành tầng 2 có thể nhận được thuộc tính đỉnh cao Kiên định, mở chức năng chuyển sinh, nhận được các huyệt vị đỉnh cao và duyên phận đệ tử mới.
- Đệ Tam Trùng (Tầng 3):
+ Vô hạn cấp.
+ Tăng ngẫu nhiên các thuộc tính đỉnh cao.
+ Mỗi lần bế quan sẽ chuyển hóa 1 điểm tiềm năng thành 1 cấp tiềm lực. Khi cấp tiềm lực đạt cấp độ 1 - 5 - 15 - 30 sẽ mở các huyệt đạo thuộc tính đỉnh cao

- Chức năng chuyển sinh sẽ mở sau khi hoàn thành bế quan tầng 2, đệ tử sau khi chuyển sinh sẽ nhận được các duyên phận mới cực "khủng".

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ