Tải Game

Bạn Đồng Hành

20/03/2019


Giới Thiệu Hệ Thống Bạn Đồng Hành


1. Duyên phận:
7 vị trí bạn đồng hành có thể trợ giúp kích duyên phận cho các đệ tử lên trận, giúp các chưởng môn có nhiều sự lựa chọn hơn cho đội hình đệ tử xuất chiến
2. Thuộc tính

Bạn đồng hành được chia làm 2 nhóm thuộc tính:
+ 3 ô phía dưới (Dao Quang, Khai Dương, Ngọc Hành) tương ứng với Địa Thuộc Tính (HP, Võ lực, Nội lực, Thân pháp, Phòng ngự, Chính xác, Né tránh, Bạo kích, Kháng bạo, Hội tâm). Tối đa chuyển hóa 30000 chiến lực.
+ 4 ô phía trên (Thiên Quyền, Thiên Ki, Thiên Tuyền, Thiên Xu) tương ứng với Thiên thuộc tính (Kim cang, Không trình, Phá kích, Quy nguyên, Kiên định, Hồi xuân, Liên kích, Hỗn nguyên, Đột tập, Trảm sát, Hộ thể). Tối đa chuyển hóa 60000 chiến lực.

3.Đệ tử chuyên thuộc
Với các bạn đồng hành Địa Thuộc Tính, chỉ cần cho đệ tử vào là có thể chuyển hóa thuộc tính tăng thêm cho tất cả các đệ tử xuất trận. Riêng bạn đồng hành Thiên Thuộc Tính thì phải cho đúng đệ tử chuyên thuộc vào và phải có duyên phận với các đệ tử xuất trận mới có thể kích hoạt. Mỗi thuộc tính này sẽ được chia đều cho các đệ tử xuất trận có duyên phận với đệ tử chuyên thuộc của thuộc tính đó.
Có thể dùng Chiến Kỳ Lệnh để thay đổi đệ tử chuyên thuộc mà không làm thay đổi thuộc tính của ô bạn đồng hành đó.
Khi làm mới bạn đồng hành, có thể dùng kết hợp chức năng Bảo lưu – Hoàn nguyên bạn đồng hành ban đầu để bảo đảm an toàn.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ